Sunday, August 1, 2010

#SeJaRaH PeRjUaNgAn#

Sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW adalah sebuah rentetan sejarah hidup yang panjang yang mengandungi pelbagai pengajaran dan pedoman untuk umat Islam. Sejarah kehidupan atau sirah baginda Rasulullah SAW dihiasi dengan kisah perjuangan yang tidak mengenal erti jemu, sebuah hakikat pengorbanan yang sangat tinggi, pergantungan dan kepasrahan sepenuhnya kepada Allah SWT, dan contoh panduan yang hidup untuk dijadikan ikutan sepanjang zaman.

Inilah ketetapan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, bahawa segala apa yang dialami oleh Rasulullah SAW adalah contoh panduan kepada umat Islam. Keperibadian dan kehidupan baginda umpama “manual” panduan untuk dilihat dan dijadikan contoh oleh seluruh manusia dan seharusnya kita fahami bahawa baginda Rasulullah SAW adalah sebaik-baik contoh dan ikutan.


Firman Allah SWT yang bermaksud :

“ Sesungguhnya, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingati Allah.”
( Al- Ahzab : 21)

Rasulullah SAW telah berjaya membina satu ketamadunan yang hebat dan gemilang. Di dalam buku yang ditulis oleh seorang penulis barat iaitu Michael H. Hart, beliau telah meletakkan Nabi Muhammad SAW di tempat pertama dalam senarai 100 orang paling berpengaruh dalam sejarah manusia, malah ia mengalahkan Isaac Newton dan Jesus Christ sendiri.

Bukunya The 100: A Ranking Of The Most Influential Persons In History, menyatakan bahawa satu faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW menjadi insan berpengaruh adalah kerana kualiti yang ada pada diri baginda. Kualiti yang dimaksudkan ialah kualiti integriti dan kualiti kompetensi. Inilah yang menjadikan kehidupan baginda sangat signifikan kepada manusia lain terutamanya kepada para sahabat di bawah didikan Baginda.

Di dalam Islam, kualiti ini kita namakan ia sebagai akhlakul karimah atau budi pekerti yang mulia. Bermula dari kualiti ini akhirnya Rasulullah SAW berjaya membentuk dan membina satu tamadun yang sangat gemilang dan dihormati seantero dunia. Sudah pasti terdapat satu rahsia yang perlu dilihat secara terperinci terhadap proses pembentukan ketamadunan Islam yang diasaskan oleh baginda Rasulullah SAW kerana di dalam hanya masa yang singkat iaitu 23 tahun, Baginda berjaya mengasaskan dan membentuk satu ketamadunan yang mampu bertahan selama 1400 tahun!

Justeru itu, melihat dan meneliti sejarah perjuangan Rasulullah SAW adalah menjadi keutamaan kita di dalam menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dan murrabi di dalam perjuangan menegakan Islam.

Sejarah Sebelum Islam

Sebelum zaman kedatangan Islam, kehidupan masyarakat arab jahiliyah pada ketika itu berada dalam kehidupan yang porak peranda dan hilang aspek nilai kemanusiaannya. Masyarakat arab ketika itu, berada dalam keadaan yang jahil disebabkan sistem kemasyarakatan yang rosak dan penindasan sesama manusia itu berlaku secara berleluasa. Kerosakan ini berlaku dalam pelbagai aspek kehidupan termasuklah dari segi ekonomi, perundangan dan juga sosial kehidupan. Di dalam buku sejarah, para ahli sejarahawan menamakan zaman ini sebagai zaman jahiliyah atau zaman kegelapan.

Pada dasarnya, masyarakat Arab Jahiliyah memiliki sifat-sifat positif seperti berani, setia, ramah, sederhana, cintakan kebebasan dan menghormati tetamu. Mereka juga mempunyai kelebihan-kelebihan lain seperti ingatan yang kuat dan pandai bersyair. Namun kerana sifat jahiliyah yang menyelimuti kehidupan mereka, segala kebaikan itu tenggelam dalam sifat keburukan. Mereka berpaling daripada kebenaran, menyembah berhala yang pelbagai jenis rupa dan bentuk, melanggar hak orang lain dan menindas sesama manusia.

Kejahilan ini terus menyelubungi masyarakat jahiliyah sehingga kedatangan Nabi Muhammad SAW yang akhirnya telah mengubah kehidupan mereka. Cahaya keislaman itu telah menyinari kehidupan mereka yang gelap kepada kehidupan yang terang benderang dan akhirnya mereka dapat hidup dengan aman serta bahagia dipimpinan Rasulullah SAW.

Sejarah Semasa Zaman Rasulullah SAW

Namun, selepas kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan membawa risalah kebenaran kepada masyarakat arab, kehidupan mereka berubah sama sekali. Risalah Islam yang benar ini telah mengubah kehidupan yang penuh dengan kegelapan kepada kehidupan yang disinari dengan cahaya keimanan kepada Allah SWT. Proses dakwah baginda Rasulullah SAW di Makkah telah menekankan kepada aspek keimanan kepada Allah SWT sebagai teras dan tunjang pembinaan masyarakat Islam yang tulen dan kukuh.

Dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah seruan dan ajakan untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Rasulullah SAW membina ummah Islam bermula dengan diri baginda seorang diri secara terancang sehinggalah lahirnya satu kelompok muslim yang beriman kepada Allah SWT dengan seluruh jiwa dan raga mereka. Mereka inilah generasi awal yang menerima didikan Rasulullah SAW secara terus-menerus sehinggalah mereka digelar sebagai “ sebaik-baik generasi” di dalam sejarah peradaban manusia.

Firman Allah SWT di dalam surah Ali-Imran : 110 yang bermaksud :
“ Kamu ( umat Islam) adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, kerana (kamu) menyuruh berbuat yang maruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah SWT. Sekiranya ahli kitab yang beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”

Di dalam usaha baginda mengajak kepada Islam, baginda telah melakukan proses pembinaan individu muslim secara terancang dan proses ini mengambil masa yang begitu lama. Proses pembentukan ini menekankan kepada proses penanaman aqidah dan keyakinan kepada Allah SWT secara mendalam. Proses pembinaan generasi unggul ini adalah berteraskan kepada proses pendidikan Islamiyah dan dakwah islamiyah secara tersusun dan terancang.

Rasulullah SAW telah menggunakan beberapa kaedah untuk melaksanakan usaha dakwah ini. Antara perkara yang utama yang dilakukan ialah dengan menghimpunkan hati-hati dan jiwa-jiwa yang bersih serta ikhlas untuk diproses dengan didikan keimanan kepada Allah SWT. Pemilihan individu ini tidak berlaku secara kebetulan, tetapi ia dilakukan secara sedar dan penuh keyakinan kepada Allah SWT.

Proses penanaman aqidah ini berterusan sehinggalah jumlah generasi awal di bawah didikan Rasulullah SAW mulai bertambah dari satu masa ke satu masa. Dakwah peringkat rahsia ini mempunyai penekanan yang memfokuskan kepada proses didikan hati dan pembinaan individu muslim secara kolektif. Pendidikan yang dijalankan oleh baginda Rasulullah SAW adalah proses yang mensasarkan kepada pendidikan hati. Pendidikan hati ini ditekankan dengan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, keikhlasan dan ihsan kepada Allah SWT sehinggalah melahirkan suatu keperibadian yang murni dan berakhlak mulia.

Proses pendidikan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW adalah tunjang kepada pendidikan yang mendidik jiwa dan hati untuk patuh dan mengesakan Allah SWT. Pada peringkat ini, sumber rujukan baginda hanyalah Al-Quran semata-mata. Ini bertujuan untuk memastikan para sahabat generasi awal mendapat satu kefahaman yang benar-benar bersih dan tulen berkaitan Islam. Penekanan kepada sumber rujukan yang satu ini boleh digambarkan melalui satu sirah Rasulullah SAW. Pernah satu ketika Saidina Umar Al-Khattab membawa satu kitab yang dikatakan sebagai kitab Taurat untuk dijadikan bahan didikan Islam. Pada ketika itu, merah muka baginda Rasulullah SAW, dan sambil berkata : “ Sekiranya, Nabi Musa ada pada ketika ini, nescaya beliau juga mengikut aku.”

Zaman Ketamadunan Islam

Zaman pemerintahan Islam sesudah wafatnya Rasulullah SAW diteruskan dengan gagasan pemerintan sistem Khalifah Islamiyah iaitu kepimpinan Khulafa’ Ar Rasyidin, Kerajaan Bani Umaiyah, Kerajaan Bani Abbasiyah dan Kerajaan Bani Uthmaniyah. Zaman ketamadunan ini melalui satu perjalanan pembinaan, perkembangan dan kejatuhan yang sangat panjang. Sejarah telah menunjukan peradaban ketamadun Islam pernah mencapai zaman kegemilangannya sehingga seluruh dunia mengenali dan mengakui kehebatan Ketamaduanan Islam.

Pengasas kerajaan Bani Umaiyyah ialah Umaiyyah bin Abdul Syams,seorang pemimpin kaum Quraish yang kaya dan berpengaruh.Pada zaman ini, perkembangan penyebaran Ilmu berkembang pesat terutamanya pada Zaman Khalifah Umar Abdul Aziz.Penghasilan teknologi baru seperti Seni Ukir, sistem pengasing benda asing melalui aplikasi tarikan graviti dan juga kinci air.

Kemudian sistem pemerintan Islam diteruskan dengan pemerintahan kerajaan Abbasiyah pada 763 M. Penubuhan Kota Baghdad sebagai Pusat pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah telah menjadi dimensi perubahan kerajaan Islam ketika itu.Pada tahun 786 M merupakan zaman Keemasan Bani Abbasiyah ( Pemerintahan Khalifah Harun Ar Rasyid dan Anaknya Al-Makmum).

Ketika itu ilmu berkembang pesat dan masyarakat Islam sangat dihormati kerana kemajuan yang dikecapi oleh mereka. Pembinaan Baitul Hikmah telah merancakan lagi aktiviti penyebaran ilmu dalam peradaban tamadun Islam. Baitul Hikmah telah menjadi pusat penyebaran dan pengumpulan Ilmu yang mengandungi setengah juta jilid buku dan 36 buah perpustakaan. Dengan jumlah buku yang banyak ini, pihak pengurusan baitul hikmah yang memerlukan 120-400 ekor unta untuk pindahkan kesemua buku-buku itu ke suatu tempat. Pada era ini, lahirlah tokoh-tokoh ilmuan Islam yang terkenal seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusdh dan ramai lagi.

Zaman keruntuhan Islam

Setelah melalui sejarah ketamadunan yang panjang, umat Islam mengalami kemunduran dan perpecahan di kalangan mereka. Akhirnya ketamadunan Islam mengalami saat-saat keruntuhan dan kehancuran yang amat memilukan hati dan jiwa umat Islam seluruh dunia. Jika dilihat dan diamati, antara faktor keruntuhan ini adalah berpunca daripada Umat Islam itu sendiri.

Bertarikh pada 3 Mac 1924, ia merupakan tarikh kesedihan dan saat yang memilukan ummat Islam seluruh dunia kerana pada tarikh ini runtuh dan berakhirnya sebuah empayar Islam yang selama ini memayungi pemerintahan kerajaan Islam di seluruh dunia. Keruntuhan kerajaan Turki Uthamaniyah memberi tamparan yang hebat kepada umat Islam dan ia telah memberi kesan yang sangat besar kepada sejarah umat Islam dalam sejarah dunia.

Dalam kajian sejarah, punca-punca keruntuhan yang paling ketara ialah masalah perebutan kuasa di kalangan Khalifah Islam pada ketika itu, sikap sambil lewa pemerintah yang lebih sukakan hiburan serta mengejar kemewahan dan sekaligus menunjukan kepimpinan yang sangat lemah. Selain daripada itu, masalah konflik dalaman sesama umat Islam dan konflik luaran daripada musuh Islam itu sendiri, menambahkan lagi masalah kepimpinan Islam pada zaman tersebut untuk terus mengekalkan kegemilangan Islam.


Suasana Ummat Islam Kini

Ketamadunan Islam telah melalui satu rentetan sejarah yang panjang bermula pada zaman Rasulullah SAW sehinggalah kepada zaman pemerintahan Khalifah Uthmaniyah yang berakhir dengan kejatuhan sistem khalifah islamiyah. Sejarah ketamadunan islam yang panjang ini, memberi kesan yang sangat mendalam kepada pembinaan, pembentukan dan keberadaan ketamadunan Islam sehingga kini.

Kini, kita dapat lihat keadaan ummat Islam yang semakin hari semakin lemah dan tiada perpaduan di kalangan mereka sendiri. Kelemahan inilah yang banyak memberi kesan kepada kemajuan dan kemunduran umat Islam pada hari ini. Sekiranya, tiada usaha-usaha yang bersepadu ke arah pemulihan dan kebangkitan semula ketamadunan Islam ini, nescaya umat Islam akan terus berada dalam krisis perpecahan dan kehancuran.

Negara Islam secara umumnya dan umat Islam secara khususnya, sangat lemah dari segi pelbagai bidang dan aspek. Jika kita nyatakan satu per satu bidang yang ada, tiada satu pun Negara Islam yang mampu menandingi Negara-negara barat yang ada di dunia ini. Hampir semua aspek umat Islam lemah. Antaranya, aspek ekonomi, pendidikan, keilmuan, pembangunan Negara, dan sebagainya. Satu contohnya mudah, dari segi ekonomi dan pembangunan, tidak ada satu pun Negara Islam yang tersenarai dalam negara yang maju dan hanya beberapa buah Negara Islam sahaja yang terletak dalam senarai Negara yang membangun.

Penyelesaian Ke Arah Kebangkitan Islam

Justeru itu, usaha ke arah pemulihan ini harus dimulakan dan diteruskan sehinggalah umat Islam kembali kepada acuan yang sebenar seperti yang digariskan oleh Allah SWT. Sekiranya kita kembali kepada sejarah yang dinyatakan di atas, kita akan dapati formula untuk membina dan membentuk sesuatu generasi dan tamadun itu telah pun ditunjukan serta dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW.

Seharusnya, jalan, kaedah, cara dan juga panduan yang ditunjukan oleh Rasulullah SAW dijadikan kaedah utama dalam membentuk generasi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Perkara inilah yang seharusnya menjadi perkara utama yang kita tekankan dan fokuskan sekiranya kita ingin membina semula generasi Islam yang dapat mengembalikan kegemilangan Islam.

Fokus penekanan Rasulullah SAW adalah membangunkan sumber manusia itu sendiri. Inilah modal utama pembangunan dan pembinaan ketamadunan Islam. Peringkat awal perkembangan Islam, tapak asas kepada tamadunan Islam yang dibina oleh Rasulullah SAW adalah penanaman ‘aqidah yang jitu dan kukuh di dalam jiwa dan hati para sahabat dan pengikut Rasulullah SAW. Kekuatan aqidah inilah yang menjadi tonggok utama kepada penyebaran dan perjuangan Rasulullah SAW di dalam mengerakan jentera dakwah selepas era dakwah rahsia kepada dakwah terbuka.

Seharusnya, pembinaan sumber manusia bermula dengan aspek aqidah dan kepercayaan ini. Ia boleh diserapkan melalui proses pendidikan kerohanian dan ini wajar dicontohi dan dilaksanakan oleh Ummat Islam di dalam kehidupan seharian mereka.

Seharusnya inilah penghayatan yang perlu dilakukan oleh Ummat Islam dalam mencontohi perjuangan Rasulullah SAW. Sunnah yang paling besar yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah perjuangan dan penyebaran ajaran Islam itu sendiri. Lantas, segala kehidupan yang ditunjukan oleh baginda mestilah difahami, dihayati dan dilaksanakan dalam kehidupan seharian secara penuh sedar dan faham. Inilah kejayaan utama yang harus dilihat secara serius dan seterusnya dilakukan sebagai agenda utama dalam kehidupan kita.

#RaHsiA SeLaWaT#

GOLDZHIHER, seorang orientalis terkenal menyatakan: "Tidaklah menghairankan jika Muhammad menjadi seorang Nabi, kerana Isa dan Musa juga nabi. Sesungguhnya yang menghairankan adalah beliau menetap selama 40 tahun di Makkah tanpa belajar sama sekali di sekolah atau berguru dengan seorang guru. Kemudian setelah 40 tahun, beliau tiba-tiba berubah menjadi seorang pemberi fatwa terhebat, pensyarah ternama di mimbarnya, orang yang paling petah bercakap, pemimpin serta pendidik teragung di dunia ini. Inilah yang paling menghairankan mengenai Muhammad.�

Setiap bangsa pasti memiliki tokoh dipuji dan menjadi inspirasi bagi generasi selepasnya. Kesan peninggalan mereka menjadi sumbangan yang amat bererti untuk kemajuan bangsa dan negara.

Kisah hidup mereka dibukukan, idea dijadikan panduan dan kekentalan semangat mereka menjadi obor optimisme yang sentiasa membakar jiwa generasi baru. Umat Islam di seluruh dunia yang lahir daripada pelbagai etnik budaya dan bangsa sepakat untuk mempunyai seorang yang teragung untuk diikuti. Beliau adalah rasul yang amat dicintai, Muhammad SAW.

Tidak ada seorang manusia pun di bumi ini apabila kita menyebut namanya, mampu melonjakkan revolusi kemanusiaan. Kita berubah menjadi manusia yang bersemangat maju untuk mentadbir alam ini dengan jawatan sebagai Khalifatullah fil Ard. Inilah cetusan himbauan seorang politikus paling ulung, pentadbir negara dan pemimpin seluruh umat di dunia, Muhammad SAW.

Begitulah rahsianya mengapa kita disuruh untuk berselawat ke atas Nabi SAW. Selawat umpama suntikan yang mengandungi kekuatan cinta dan rindu yang mengusik jiwa. Ia mencerahkan wajah, mengukuhkan hentakan kaki dan tangan. ia juga menajamkan akal fikiran dan merubah hidup anda menjadi tertumpu pada perjuangan. Untuk umat, bangsa dan negara! Selawat adalah bisikan kasih yang mengikrarkan janji manis untuk menjadi setia, reda dan taat. Bukan sekadar hiasan pada bibir, pemanis mulut dan menunjuk riak pada sesama hamba.

Untuk apa selawat jika kenangan kita pada Rasulullah SAW hanya sekadar mengharap pahala yang sepuluh! Sedangkan pada masa sama kita melupakan cita-cita Baginda. Kita meninggalkan perjuangan sunnahnya, membiarkan umat ini mati jiwa dan minda. Sibuk memecah belah perpaduan, suka menyalahkan golongan lain dan hanya memuji golongannya sendiri.

Natijahnya, hilanglah kekuatan umat yang selama ini disatukan oleh rasul-Nya SAW. Jika Baginda masih hidup, pasti berasa amat sedih melihat keadaan seperti ini. Untuk apa selawat itu, padahal di hati rasul-Nya dilanda kesedihan.

Pujilah Rasulullah SAW dengan berselawat kepadanya. Tetapi, berselawatlah dengan nurani yang suci, pemikiran dan idea yang berisi inspirasi. Gerakan yang terfokus pada amal yang soleh dan perjuangan membangunkan umat. Panduan kita adalah sabda Baginda yang maksudnya: "Sesiapa yang tidak menyukai sunnahku dia bukan termasuk golonganku." (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Setiap Muslim yang berazam ingin meneruskan perjuangan Nabi SAW kadang-kadang berasa patah semangat dengan ujian yang menjadi rintangannya. Ada juga yang api semangatnya terlalu berkobar-kobar hingga membakar diri sendiri. Sebahagian yang lain mencuba untuk melakukannya secara berkumpulan. Akhirnya, pengorbanan mereka menjadi agenda terselubung untuk kepentingan pemimpin yang tidak bertanggungjawab.

Gerakan dakwah yang dilakukan terpesong menjadi usaha untuk mencari nama, mengejar populariti dan memperbanyak pengikut yang mahu dicucuk hidungnya sesuka hati. Begitu juga ia digunakan untuk menebarkan fanatisme golongan tertentu, yang akhirnya bersikap menyalahkan orang lain dan menimbulkan perpecahan dalam tubuh umat. Itu semua adalah fenomena biasa dilihat dalam kehidupan pejuang dakwah.

Jika kita bersikap terbuka dengan pendapat orang lain dan melapangkan hati untuk memikirkan apakah kesilapannya, mungkin idea yang lebih jitu dan perancangan yang lebih teliti dapat dilakukan

Perjuangan Rasulullah SAW bermula dari dalam rumah Baginda. Isteri yang dikasihi adalah objek dakwah pertama, kemudian anak-anak dan ahli keluarga terdekat. Bagaimana dengan isteri dan anak kita? Sudahkah mereka mendirikan solat, berakhlak mulia dan taat setia kepada Allah dan rasul-Nya?

Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan kekuatan yang berada pada diri sahabatnya. Pada diri Abu Bakar kita belajar bahawa dakwah akan menang dengan kekuatan harta. Kekayaan pada tangan seorang yang beriman menjadi faktor penolong untuk agama Allah.

Untuk itu umat Islam mesti keluar daripada paras kemiskinan supaya tidak terbelenggu dengan kezaliman penjajah. Ekonomi kita boleh dijajah, anak bangsa diperbodoh, hasil bumi dan kekayaan negara menjadi rebutan musuh-musuhnya. Relakah kita mengalami kejadian yang sama seperti saudara kita yang dijajah? Oleh itu, berjuanglah seperti apa yang diperjuangankan oleh Abu Bakar al-Siddiq.

Dalam peribadi Umar al-Khattab kita belajar bahawa dakwah akan menang dengan ketokohan dan populariti yang karismatik supaya Islam dihormati kerana potensi unggul yang ada pada diri umatnya.

Jadilah orang yang bertanggungjawab di rumah, pejabat, jalan raya, pasar, sekolah, ladang dan kilang. Juga di mana saja kita berada, menyumbanglah untuk Islam, bangsa dan negara.

Sudahkah bangsa kita maju dengan potensi ilmu dan teknologi yang mampu menggerunkan bangsa lain? Sesungguhnya dalam diri Umar, murid dan pengikut setia Rasulullah SAW ada kekuatan yang cukup menggerunkan lawannya. Bagaimana dengan kita?

Begitu agungnya perjuangan yang dibentangkan Rasulullah SAW di hadapan sahabatnya. Inilah jalanku, sesiapa yang mengikuti sunnah perjuanganku akan bersamaku di syurga.

Mereka saling bersaing untuk memberi sumbangan kepada Allah dan rasul-Nya. Dengan harta, ilmu, kekuatan fizikal, bahkan menyerahkan jiwa pun mereka sanggup melakukannya demi cinta kepada Allah dan rasul-Nya. Begitulah kekuatan selawat yang melahirkan gerakan untuk mengikuti perjuangan Nabi SAW.

Sumber: Berita Harian

Thursday, June 3, 2010

#KaSihMu TaK MampU UnTukKu BaLaS#Hadith Nabi SAW :
” Tidak akan terputus rezeki seseorang ANAK selagi dia tidak meninggalkan doa kepada kedua orang tua nya dalam sehari”

(Ahad minggu kedua dalam bulan Mei merupakan hari ibu )
-bagi negara MALAYSIA, Anguilla, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belgium, Belize, Bermuda, Bonaire, Brazil, Brunei, Bulgaria, Canada, Chile, China, Colombia, Croatia, Cuba, Curaçao, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Ecuador, Estonia, Finland, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Honduras, Hong Kong, Iceland, India, Italy, Jamaica, Japan, Latvia, Malta, Myanmar, The Netherlands, New Zealand, Pakistan, Peru, Philippines,

Puerto Rico, Singapore, Slovakia, South Africa, St. Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Switzerland, Taiwan, Trinidad and Tobago, Turkey, Ukraine, United States, Uruguay, Venezuela, Zimbabwe)

Tepat 12.00mlm waktu Malaysia dan 5.00ptg waktu Mesir,satu khidmat pesanan ringkas dihantar buat insan ISTIMEWA ini...Begitu pantas tanganku menaip setiap butir butang telefon bimbitku.Niat di hati nak jadi orang pertama mendahului ucapan tersebut sebelum along,angah,dan acik.heheh akhirnya aku MENANG!!!!!yuhuuuu
SELAMAT HARI IBU MAMA!!!!!Hari ibu bukan hanya diraikan pada hari tertentu sahaja.Namun,hari-hari yang kita lalui jua adalah hari ibu.Hari ini juga merupakan hari ibu.Lucu rasanya bila teringat hadiah pertama yang pernah aku bagi kat mama.Time tu aku sekolah rendah.Aku bagi tudung dan baju kat mama.Warna biru kalau tak silap.Setelah sekian lama mengumpul duit.P beli ngan DAYAH waktu tu.Mekasih Dayah coz temankan kami( ^_^)

Gembiranya hati seorang ibu,apabila dirasakan dirinya begitu dihargai.Bukan harta atau kemewahan yang diharapkan.Cukuplah sekadar memperingati hari yang paling istimewa itu,sudah membuatkan hatinya riang.Di sangka panas hingga ke petang,rupanya hujan di tengah hari.Tersayat hati ini,bila membaca Harian Metro hari ini yang berlaku di Kuala Lumpur.Remaja makin hilang cinta pada ibu bapa.Luputnya cinta kepada orang tua mendorong anak gadis melakukan perbuatan terkutuk termasuk mencuri barang kemas ibunya dan lari ikut kekasih hati yang dipuja-puja.Kononnya bukti cinta sejati.
Kasih sejati hanyalah milik Allah.Namun kasihkan ibu dan ayah juga merupakan sebuah cinta yang dituntut kepada kita selaku seorang anak.Cuba kita bayangkan,berbaloikan kasih sayang yang kita berikan kepada mereka selama 9 bulan mereka mengandungkan kita.Tidak cukup dengan itu,kita dilahirkan.Semalaman ibu bersengkang mata melayan kerenah kita yang asyik menangis.Bengkak mata menahan tidur.Bila kita dah pandai meniarap,merangkak,dan berjalan...ibu sediakan segala keperluan buat kita.Sakit dan demam kita,ibu sentiasa di sisi untuk memujuk agar kita bersabar...dan akhirnya di pangkuan ibu kita terlena.Hilang segala kesakitan tika itu.Setengah-setengah ibu.ada yang sanggup menggadaikan nyawanya demi menyelamatkan satu lagi nyawa."Biarlah aku terkorban,asalkan anak aku dapat diselamatkan"monolog seorang ibu.Tingginya pengorbanan ibu,xterjangkau untuk kita capai dan gapai.
Hari ini,lebih mendukacitakan kita,apabila ada anak-anak yang sanggup membunuh,merompak,dan mengeluarkan kata-kata kesat kepada ibu sendiri.Sepak terajang sudah menjadi kebiasaan....maki-hamun pula bagaikan serasi dengan mulut.Asal silap sikit,bermacam tohmahan dihamburkan.Menitis air mata seorang ibu."Salahkah cara aku mendidiknya selama ini??"sendu si ibu.Diri sendiri akhirnya dipersalahkan sedangkan anak derhaka itu sedikit pun tidak merasakan azab yang bakal menantinya.Si dongeng Tanggang hanya dilihat sebagai kisah semata.Pengajaran yang terdapat dalam kisah tersebut,hanya mampu dipandang enteng.Beginikah kasih sayang yang kita tunjukkan bukti seorang anak yang menghargai insan yang bertarung nyawa untuknya???
Dari sudut pandangan yang lain pula,kadang-kadang berjuta alasan diberikan apabila pertolongan diharapkan dari kita.Kawan lebih penting bagi kita sedangkan ibu,begitu licik kita mencipta alasan.Allah menegaskan dalam AL- QURAN bahawa ketaatan terhadap ibu bapa merupakan satu tugas yang wajib ke atas seorang anak selagi ianya tidak bercanggah dengan syara'.
Firman Allah bermaksud: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua- dua ibu bapa.” (Surah al-Ahqaaf, ayat 15)

Firman-Nya lagi bermaksud: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua-dua ibu bapamu, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, jiran tetangga sama ada yang dekat atau yang jauh, rakan karib dan ibnu sabil, serta hamba sahaya.” (Surah an-Nisa, ayat 36)


Mahukah kita lihat di akhir hayat ibu kita,beliau terseksa dan menyesal dengan sikap kita yang begitu lalai dengan kemewahan dunia yang sekadar sementara??Akhirnya,jadilah kita anak yang derhaka lantaran tiada kemaafan yang sempat dipohon selama hayatnya.NAUZUBILLAH....Semoga kita bukanlah tergolong dalam golongan yang tersisih dari keampunan seorang ibu.
Pernah suatu ketika ketika aku di tingkatan lima,kejadian menyayat hati yang berlaku depan mataku.ALHAMDULILLAH aku diberi peluang oleh ALLAH untuk menyaksikan keadaan seorang anak yang sentiasa menyangkal setiap kata-kata ibunya.Balik rumah jarang sekali.Pakaian ala-ala UP TO DATE gitu.Di akhir hayat ibunya,dia tiada di sisi.MASYAALLAH ketika dihubungi,dia pulang dalam keadaan pakaian yang menyedihkan.Meratap-ratap jasad ibunya yang sudah kaku meminta maaf dan minta dihidupkan semula.Bagi meredakan keadaan,si anak tadi di bawa masuk ke dalam bilik untuk ditenangkan.Bukan niat ingin membuka aib sesiapa.Tapi cukuplah sekadar renungan buat kita semua.Ku doakan agar dia diberi keampunan dan petunjuk dari ALLAH.AMIN........
Bagi si teruna dan dara pula,hangatnya bahang cinta membuatkan mereka bagai Romeo&juliet, Laila&Majnun, Shah Jahan&Mumtaz Mahal."Kaulah segala-galanya.Seluruh jiwa dan raga ku serahkan buatmu".Bicara si dara meyakinkan si teruna.Maka lahirlah anak hasil zina yang tidak berdosa setelah hanyut bermadah maksiat.Sudahlah dilahirkan dalam keadaan yang tidak diraikan,malah bayi tersebut dibuang bagaikan sampah.ASTAGHFIRULLAH
HAL'AZIM......Sedarkah kita semua,bahawa cinta pinjaman itu bukanlah pasti natijahnya.Raihlah cinta dan kasih ibu dan ayah sebelum kita sibuk dengan kerjaya,tambahan lagi jika kita sudah bergelar seorang suami atau isteri.MAsa tu,entah ke mana tanggungjawab kita terhadap mereka.Semakin hari,juadah anak derhaka jelas terpampang di sana sini.Tiada langsung terlintas untuk diambil pengajaran dari kisah-kisah yang menyeramkan itu.

Sesiapa derhaka kepada ibu bapa disegerakan balasan di dunia dan tidak terlepas di akhirat. Sabda Rasulullah bermaksud: “Dua kejahatan yang disegerakan balasan di dunia adalah zina dan menderhaka kepada dua ibu bapa.” (Hadis riwayat at-Tirmizi)

Gerun hati ini bila mengenangkan balasan ALLAH untuk hambaNYA yang ingkar kepada kedua ibu bapanya.Besarnya pengorbanan si ibu tadi,sedikit pun tidak di ambil cakna.Mungkinkah ini tanda-tanda akan berakhirnya kehidupan di dunia ini YA ALLAH???
Bukan sekadar itu sahaja,meninggikan suara mahupun sepatah kata juga ditegah oleh ALLAH.Di mana rasa hormat yang sering diwarwarkan di sekolah,ceramah-ceramah agama,atau bahan bacaan yang kita baca???? Mungkin hanya sekadar masuk telinga kanan,keluar telinga kiri.Ataupun sekadar memenuhi tanggungjawab dan majlis???Tepuk dada,tanyalah iman ANda.

Firman Allah bermaksud: “Tuhanmu telah memerintahkan, supaya kamu tidak menyembah selain Allah, dan hendaklah berbuat santun terhadap kedua orang tua. Jika salah seorang telah lanjut usianya, atau kedua-duanya telah tua, janganlah sekali-kali engkau berani berkata ‘ah’ terhadap mereka dan janganlah engkau suka menggertak mereka. Tetapi berkatalah dengan sopan santun dan lemah lembut.” (Surah al-Isra, ayat 23).

Dedikasi seorang anak bukan hanya ketika mereka masih hidup.Malah selepas mereka meninggalkan dunia yang fana' ini kita masih lagi diberi tanggungjawab untuk menjaga kasih sayang mereka.

Ketika ditanya oleh seorang sahabat daripada kaum Ansar mengenai masih adakah tanggungjawabnya terhadap ibu bapa yang sudah meninggal dunia, Rasulullah menjawab dengan sabdanya bermaksud: “Ada, iaitu berdoa, beristighafar untuk kedua-duanya, menyempurnakan janji, memuliakan sahabat taulan kedua-duanya dan menyambungkan silaturahim yang tidak sempat dijalinkan oleh kedua-duanya.” (Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).

Sesungguhnya beruntunglah sesiapa yang memiliki anak yang soleh yang memberikan balasan kebaikan kepadanya biarpun sesudah meninggal dunia. Anak soleh adalah kebaikan yang tidak putus-putus pahalanya.

Sabda Rasulullah bermaksud: “Apabila meninggal seseorang itu, maka terputuslah segala amalannya, melainkan tiga perkara iaitu sedekah jariah yang berterusan memberi manfaat, ilmu yang memberi kebaikan diajarkan kepada orang lain dan anak yang salih yang sentiasa mendoakan kebaikan kepada kedua ibu bapanya.” (Hadis riwayat Muslim).

Buat akhirnya,saya tinggalkan sahabat-sahabat semua dengan kata-kata yang di
petik dari seorang insan hebat.
Hulurkan salam buat IBU semasa IBU mampu menyambutnya,
Pimpinlah tangan IBU semasa IBU masih boleh berjalan bersama-sama,
Tenunglah mata IBU semasa IBU masih lagi boleh melihat,
Bercakaplah dengan IBU semasa IBU masih lagi boleh mendengar,
Berilah ucapan sayang kepada IBU semasa IBU masih lagi boleh faham,
Ingat dan kenanglah jasa IBU semasa IBU masih ada,
Sesungguhnya pengorbanan IBU tak mungkin dapat dibalas.

Jasa ibu tiada taranya wahai sahabat.Diri ini bukanlah yang selayaknya untuk menulis semua ini.Namun aku yakin,saling menasihati di antara kita bakal mencorakkan satu natijah yang besar.Itulah zaman kembalinya kegemilangan ISLAM,selepas kejatuhan Khilafah 1924.INSYAALLAH.Semoga daku dan kalian semua merupakan anak soleh dan solehah yang dijanjikan ALLAH syurga kelak.AMIN....WALLAHUA'LAM...


ALANG SAYANG MAMA!!!!

Wednesday, June 2, 2010

#KeMbAliKaN KuNtUmAn iTu#
Di bumi perjuangan ini,

Air mata darah mengalir lagi,
Menyaksikan manusia bermandikan darah,
Menuntut bela jiwa-jiwa yang tidak berdosa,
Direntap nyawanya tanpa belas,
Di sini jua,
Bersama kita perjuangkan,
Nilai sebuah keamanan,
Keamanan yang menyaksikan kesakitan,
Memeluk tubuh menahan ketakutan,
Kesadisan yang tiada sempadan,
Menampakkan riak-riak kezaliman,
Yang menindas pejuang kebenaran,
Tidak sesekali ku biarkan,
Air mata darah itu terus mengalir,
Kerana kau dan aku adalah satu,
Satu fikrah yang suci,
Dalam memperjuangkan tanah kedamaian itu,
Bersama kita berpimpinan tangan,
Menuntut bela air mata darah itu,
Mengembalikan keamanan sebuah kedaulatan.....


“ Mereka yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman.” (Surah Al-An’am : 82)


BOSANNYAAAAA!!!!! Berat rasanya kepalaku ini setelah beberapa lama mengulang kaji pelajaran.Lalu aku menutup buku di sebelahku.Tika ini,insan lain leka dibuai mimpi indah.Namun mataku terlalu sukar untuk dilelapkan.Mungkin terkenangkan mesej yang dihantar oleh mama dari Malaysia siang tadi,bahawa bapa saudaraku telah kembali ke RAHMATULLAH akibat kecelakaan jalan raya."INNALILLAHI WAINNA ILAIHI ROJI'UN"bisikku dalam hati.Terlalu cepat dikau pergi di saat aku terlalu merindui keluarga dan sanak saudaraku.Mungkin ini dugaan yang harus aku terima dalam fatrah imtihan.Aku tahu,ALLAH tidah akan menguji,seandainya aku tidak kuat untuk mehadapinya.Kadangkala jiwaku memberontak untuk segera pulang ke tanah air,sehinggakan aku mengambil masa yang begitu lama memikirkannya.Ulang kaji pelajaran entah ke mana.Namun aku yakin,Allah tidak akan mensia-siakan makhlukNYA kerana DIA lah yang Maha Mengetahui aturan hidup hambaNYA....(AL_FATIHAH buat Pak Cik..semoga rohmu bersama orang yang beriman (T.T)...)
Sejenak daku termangu lagi.Entah apa pulak yang aku fikirkan.Jam menunjukkan 2:00 pg.Terlintas di fikiranku tentang status dan artikel yang dikirim oleh sahabat-sahabatku di Facebook.Kezaliman Israel LAKNATULLAH semakin menjadi-jadi.Seandainya aku kuat,ingin saja rasanya aku seiring mempertahankan saudara-saudaraku di GAZA.Tapi apakan daya,aku terlalu kerdil untuk pergi berjuang.Namun sisipan doa dan perasaan ingin membantu tak pernah padam dalam diriku.Memboikot barangan ISRAEL adalah di antara cara aku menunjukkan kebencianku terhadap kezaliman mereka.Aku cuba sedaya yang mampu.
Menyoroti sejarah air mata darah negara-negara Islam yang pernah diperangi dan masih diperangi,hati ini begitu sayu,hiba,dan sedih mengenangkan nasib mereka..sedangkan aku masih berpeluang hidup dalam keadaan serba mewah.ALHAMDULILLAH...Murah rezeki yang KAU berikan padaku YA ALLAH.Setiap hari,dada-dada akhbar dibentangkan dengan berita dan gambar-gambar saudara kita di Palestin.Menitis lagi air mata ini.Hendak dikongsi dengan kawan-kawan,takut pula nanti aku dikatakan tunjuk baik.ASTAGHFIRULLAHAL'AZIM..sejauh itu hatiku berprasangka buruk.Tiada yang mampu aku tunjukkan kasihku kepada saudaraku di sana ,melainkan solat malam yang sentiasa aku cuba lakukan demi memohon pertolongan dan keampunan dari ALLAH.Terima kasih juga buat teman-temanku yang sentiasa mengejutkan aku untuk bangun malam.(sayang antunna semua)
Kusut pula rasanya bila difikirkan sikap musuh Islam yang sentiasa tamakkan keagungan.Di sana sini kerosakan dilakukan.Tapi aku yakin janji ALLAH pasti berlaku.ISLAM akan tetap bersinar suatu masa nanti,dan kegemilangannya jelas terpancar tika itu.Mengimbas keadaan di tanah airku sendiri,tersayat hati ini melihat remaja kini sudah mula menerima segala bentuk kehancuran tanpa mereka sedari.Penyalahgunaan media elektronik,bahan cetak,dan muzik-muzik barat apatah lagi.ALHAMDULILLAH aku dilahirkan dalam suasana yang pentingkan agama,dan aku sentiasa berdoa agar orang lain juga diberi peluang merasai kemanisan hidayah kurniaan ALLAH.
Suka di sini daku sarankan kepada sahabat-sahabat seaqidahku sekalian,agar kita sama-sama menyedari dan merasakan diri kita adalah selaku yang bertanggungjawab seandainya ISLAM itu sudah diabaikan.Kitalah orang pertama yang akan sensitif tatkala nama ISLAM diperlekehkan,dan kita jugalah di antara orang yang merindui SYAHID FI SABILILLAH di saat orang lain memerlukan tentera-tentera untuk menyelamatkan ISLAM.Mungkin diri ini hanya mampu menyuarakan tanpa mampu melakukan.Setidaknya kalian akan lebih merindui perjuangan itu lantaran membaca apa yang aku coretkan.Benarlah ayat ALLAH yang bermaksud:

"Berpesan-pesanlah dengan kebenaran,dan berpesan-pesanlah dengan kesabaran".
(suratul asr)


Sesungguhnya kata-kata yang benar itu harus ditelan jua,biarpun ianya begitu pahit.Pernah suatu ketika,kenalanku menyuarakan ketidak puasannya kepada orang yang belajar agama."Mereka ini kolot dan terlalu singkat fikiran."rungutnya.Kalau ikutkan hati,mahu saja mulutnya dibuat lempeng.Siapa yang tak panas dengar diri diperlekeh-lekehkan.Atas sokongan sahabat,satu persatu aku terangkan padanya.ALHAMDULILLAH dia boleh menerima,namun reaksi jeleknya masih dapat ku baca.Aku tak mengambil serius reaksinya itu kerana aku tahu,satu hari nanti dia akan faham jua.Apa yang penting aku mesti sentiasa menunjukkan sikap profesional di samping menarik minatnya mendalami ISLAM.Jauh di sudut hatiku kadang-kadang putus asa juga.Namun ku gagahi jua,kerana aku sedar bahawa perjuangan itu bukan sekadar mengangkat senjata,tapi dakwah jua adalah satu perjuangan.Mungkin aku terlalu lemah untuk mengangkat senjata,dari aspek yang lain...aku boleh menggunakan penulisan dan buah fikiranku untuk orang lain cintakan ISLAM..INSYAALLAH...
Buat akhirnya,ingin daku tinggalkan nukilanku ini dengan sama-sama kita memikirkan keadaan saudara seaqidah dan sefikrah dengan kita di sana yang berhempas-pulas memerangi musuh ISLAM.Biarpun hujan dan air mata darah membasahi bumi itu,nun di sana balasan SYURGA manis buat mereka.Semoga harapan SYAHID FI SABILILLAH sentiasa mengisi ruangan hati kita untuk kita sama merasai bahagianya hidup dalam ISLAM.Biarpun kita derita dalam mengharungi liku-liku memperjuangkan agama suci ini,ingatlah.......KESENANGAN selepas KEPERITAN itu lebih indah berbanding MANIS pada awalnya,namun TERSUNGKUR pada akhirnya...NAUZUBILLAH..Ku harapkan kuntuman keamanan akan kembali bersama pemerintahan berlandaskan ISLAM suatu hari nanti..INSYAALLAH...ISTAJIBILLAH HUMMA DUA'ANA ...YA ALLAH...


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...