Thursday, August 18, 2011

# SAKSIKAN BAHAWA AKU MUSLIMAH BERCADAR #


Lihatlah, sekarang aku bercadar…….

Ya, akan aku kabarkan ke seluruh dunia……

Aku telah memakai cadar kawan…..

Akan aku serukan kepada mereka……

Pandangi aku dengan pandangan Illahi…..

Biar mereka semua tahu,

Aku sedang mengemban syiar Islam…..

Biar mereka paham,

Wanita sudah selayaknya dihormati…..

Akan aku pasang fotoku di internet…!!!

“Hai anak Adam , sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat” (Al-A’raaf: 26)

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung” (An-Nur: 31)

( Ketika muslimah tidak lagi memiliki iffah, dan hijab tak lagi bermakna haya’ , Tidak ada kata malu meskipun cercaan selalu menghantam jiwa fitrah kami)

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...